Nyhetsbrev – Digitala & Print
  • Nyhetsbrev för Winnet Skåne, ett Regionalt ResursRentrum för kvinnor i Skåne. Nyhetsbrevet går ut 2-
  • Digitalt nyhetsbrev för Intervac Home Exchange. Det skickas ut 4-5 ggr/år till medlemmar och andra i
  • Nyhetsbrev för Going Abroad, ett projekt för att öka kvinnors företagskontakter mellan Sverige, Tysk