Roll-ups & Banderoller
  • Två roll-ups for Intervac Home Exchange, en organisation där medlemmar emellan kan byta bostad på se
  • Banderoll för Intervac Home Exchange, gjord till deras 60-års jubileum 2013. Format: 242 x 76 cm. Ba
  • Roll-ups skyltar for SalixEnergi. Se även mer arbeten för SalixEnergi under Foldrar, Logotyper, Webb